các ứng dụng

Các bộ phận giảm tốc được trang bị với một backstop kèm theo cho hiệu quả truyền dẫn cao và tuổi thọ hữu ích đáng kể.